Tłumaczenia prawnicze

Temida na tle flagi Wielkiej BrytaniiZapewniam tłumaczenia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym zarówno pod względem językowo-stylistycznym, jak i pod kątem terminologii. Tłumaczę teksty prawne, umowy międzynarodowe, rozporządzenia czy akty prawa miejscowego. Coraz częściej klienci zgłaszają zapotrzebowanie na tłumaczenie pełnomocnictw, ekspertyz oraz dokumentów prawnych Unii Europejskiej. Tłumaczenia prawnicze wymagają perfekcyjnych umiejętności, biegłego poruszania się w danym słownictwie i nazewnictwie, orientacji w zawiłościach i pułapkach lingwistycznych.