Tłumaczenia uwierzytelnione

sterta białych teczekTłumaczeniu przysięgłemu podlegają wszystkie dokumenty, które są niezbędne do przedłożenia organom administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Tłumacz przysięgły bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za przekład wykonany dla klientów i poświadczony jego pieczęcią. Każdy przekład uwierzytelniony rejestruję w specjalnym rejestrze nazywanym repertorium tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia uwierzytelnione jest niezbędne zawsze wtedy, kiedy chcemy przetłumaczyć dokument posiadający moc prawną. Dotyczy to wszelkich oficjalnych pism, aktów, zaświadczeń i innych dokumentów, które mają zostać złożone w instytucjach państwowych i medycznych. Wymagane doświadczenie  gwarantuje, że tłumaczenia nie zawierają błędów, a usługi są świadczone na najwyższym poziomie.